Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią posiada dwie lokalizacje:
Siedziba główna przy ulicy Jacka Kuronia 16 w Olsztynie dla 60 uczestników oraz filia przy ulicy Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie dla 45 uczestników.

ŚDS „Dworek” z Filią ul. Jacka Kuronia 16-

Ośrodek wsparcia przy ulicy Jacka Kuronia 16 powstał w odpowiedzi na potrzeby Seniorów i ich Rodzin, mieszkańców Olsztyna i okolic, którzy potrzebują wsparcia, pragną towarzystwa, zainteresowania oraz aktywnego spędzania swego wolnego czasu. Seniorzy, uczestnicząc w zajęciach oraz treningach specjalistycznych, spotkaniach towarzyskich i integracyjnych, wyjściach do placówek kulturalnych, spacerach aktywizują się. Poprzez aktywną komunikację podtrzymują posiadane kompetencje językowe i funkcje poznawcze. Pobyt w naszym ośrodku, dzięki przyjaznej atmosferze, ciepłemu, domowemu klimatowi, zrozumieniu potrzeb staje się dla uczestników bezpieczną przystanią, miejscem odpoczynku, zabawy a zarazem okazją do spotkań, rozmów, wymiany myśli i wspomnień. Placówka oferuje wsparcie w postaci dziennego pobytu dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera i otępieniem. Podczas pobytu w Naszym Ośrodku zapewniamy opiekę wykwalifikowanego, profesjonalnego, zespołu wspierająco-aktywizującego: terapeutów, opiekunów, fizjoterapeuty, psychologa oraz pracownika socjalnego. Zespół terapeutyczny nieustannie i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, zapoznawanie się z nowatorskimi formami pracy oraz wymianę wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń. Współpracujemy również z rodzinami uczestników. W ramach postępowania wspierająco-aktywizującego realizujemy:
- treningi pamięciowe, polegające na przypominaniu, powtarzaniu, ćwiczeniu spostrzegawczości, uwagi i koncentracji,
- edukację prozdrowotną, realizowaną poprzez przypominanie o podstawowych zasadach higieny, propagowaniu zdrowego stylu życia, właściwej diecie itp.
- usprawnianie ruchowe, umożliwiające uczestnikom udział w prostych ćwiczeniach usprawniających motorykę małą i dużą, ćwiczeniach wydolnościowych oraz koordynacji słuchowo-ruchowej,
- wsparcie opiekuńcze - pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego,
- wsparcie psychologiczne realizowane między innymi poprzez terapię
kognitywną – wspomnieniową,
- muzykoterapię realizowaną poprzez wspólne śpiewanie, granie na instrumentach, słuchanie muzyki,
- spotkania integracyjne, które odbywają się zarówno w placówce jak i poza nią,
- spacery.
Realizując przynależne nam zadania kultywujemy wymianę międzypokoleniową, zapraszając do ośrodka dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli. Ośrodek wyposażony jest w profesjonalny sprzęt do usprawniania ruchowego, sprzęt pomocniczy dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Pracownie terapeutyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Posiadamy również własny środek transportu, służący realizacji usługi transportowej naszych uczestników do i z ośrodka. Podczas pobytu w placówce zapewniamy ciepły, zbilansowany posiłek przygotowywany na sposób domowy. W budynku ŚDS „Dworek” z filią wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasze oddziaływania realizowane są w oparciu o podejście holistyczne (całościowe),postrzegając człowieka jako jedność fizyczną, umysłową, intelektualną i emocjonalną. Prowadzone oddziaływania na różnych poziomach przynoszą wymierne efekty oraz przyczyniają się do podtrzymywania stanu psychofizycznego uczestników na poziomie adekwatnym do ich kondycji i funkcjonowania w życiu codziennym.


ŚDS „Dworek” z filią-Filia ul. Królowej Jadwigi 4-

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią- Filia jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz  dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Bezpośrednim powodem powstania ŚDS była chęć stworzenia azylu, w którym osoby czułyby się bezpiecznie, a jednocześnie miejsca, w którym miałyby możliwość odbudowywania swoich umiejętności i możliwości. Istotą funkcjonowania ŚDS jest zasada pomocniczości. Uczestnicy dzięki współpracy z grupą podejmują nowe wyzwania, współpracując z terapeutami zyskują szansę przełamania własnych słabości czy lęków.
Funkcjonowanie ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, jest ukierunkowywane na nabywanie oraz podtrzymywanie różnorodnych umiejętności poprzez uczestniczenie w treningach i zajęciach z jednoczesnym oddziaływaniem terapeutycznym, poprzez wsparcie, aktywizację oraz motywację. Głównym celem ŚDS jest uzyskanie jak największego stopnia usamodzielnienia, w tym radzenie sobie w sferze życiowej, społecznej i rodzinnej. Powyższy cel jest realizowany poprzez stosowanie różnych form zajęć indywidualnych i grupowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się możliwości uczestnika.
Powyższy cel realizowany jest poprzez różne formy oddziaływań wspierająco-aktywizujących:
 - kulinarne- wspólne przygotowanie posiłków, planowanie zakupów i wydatków,
 - plastyczne- nauka wykonywania prac w różnych technikach plastycznych,
 - komputerowe- nauka obsługi komputera, możliwość skorzystania z internetu,
 - techniczne- nauka obsługi i wykorzystania elektronarzędzi, obróbki drewna, drobnych napraw domowych,
 - rękodzieła- nauka szycia na maszynie, szydełkowania, wyszywanie,
 - usprawnienia ruchowego.
Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego w ramach prowadzonego poradnictwa psychologicznego. Udział w treningach przygotowujących do samodzielnego życia, podjęcia pracy i samoobsługi, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Realizujemy zajęcia teatralne, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię oraz trening pamięciowy, trening relaksacyjny. Organizujemy wspólne wycieczki i wyjazdy. Wyjścia do kina i teatru, wystawy, spacery.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 marzec 2021 10:50 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 09:47 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:23 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:38 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:47 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 kwiecień 2021 08:08 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. środa, 27 kwiecień 2022 12:06 Beata Wysocka
Artykuł został zmieniony. środa, 27 kwiecień 2022 12:07 Beata Wysocka